چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

شرکت توسعه سیستم توانا(دانش بنیان)  با تجربه بسیار و با بنیان گذاری  و بهره گیری از مدیران ارشد دانشگاهی و نخبگان در حوزه IT کشور  از ابـتدا منــشور و آرمــان خود را بر اســاس  ارائه کيفيت بنا نهاده است. لذا چشم انداز آینده و ماموریت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

 

چشم انداز

  • ارتقاء در صنعت فن آوري و اطلاعات کشور

 

  •  بدست آوردن جايگاهی مناسب در سطوح بین المللی

 

  • توسعه سرمایه گذاری بهینه در صنعت IT کشور و ایجاد بستری مناسب جهت رشد نخبگان کشور

 

 

ماموریت :

  • ارتقای کیفیت و تکمیل سبد محصول و نوآوری متناسب با نیازهای بازار

 

  • اجرای پروژه های توسعه ای در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات نرم افزاری

 

  • توسعه مدلها و روشهای مناسب ساختاری و مدیریتی در صنعت IT کشور

 

  • رعايت اصول مشتری مداری و ارايه خدمات فنی و مهندسی با کيفيت