نسخه فروشگاهی

نرم افزار فروش فروشگاهی توانا با انعطاف‌پذیری بالا، این امکان را برای مدیران سازمان ها فراهم می نماید تا در سطوح مختلف سازمانی اعم از دفتر مرکزی، مناطق و شعب، فروشگاه‌ها و غرفه‌ها، کلیه فرآیندهای تأمین، فروش، دریافت و پرداخت و ... صورت پذیرفته و پشتیبانی گردد.شامل نرم افزارهای زیر است


نسخه ی پایه

معرفی کالا و خدمات در طبقه بندی های نامحدود ، تعیین قیمت کالا و خدمات در یک سطح ، تعریف…

نسخه ی عمومی

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه به همراه امکانات ذیل می باشد که عبارتند از

نسخه ی پیشرفته

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه ، عمومی و کامل به همراه امکانات ذیل می باشد که عبارتند از

نسخه ی کامل

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه و عمومی به همراه امکانات ذیل می باشد که عبارتند از

ابزارهای تکمیلی

امکان انبارگردانی ، زیر سیستم تخفیفات ( شامل : تخفیفات به اشخاص، کالا ،نحوه ی تسویه ی فاکتور و ...)…

مدیریت فروشگاه های زنجیره ای

با توجه به اینکه به كسب و كار فروشگاهی اغلب با دیدی ساده و گاه سهل انگارانه سازمانها برخورد می…