نرم افزار حسابداری

امروزه فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمانها و شرکتها را می توان از مهمترین اهداف سیستم های حسابداری مالی تلقی کرد. این مجموعه از اطلاعات باعث شده تا عملیات شرکتها و سازمانها در قالب شاخص های کمی بیان گردد و زمینه های لازم را برای کنترل و برنامه ریزی مدیریت ها این مجموعه ها فراهم می آورد.

این داده ها اجزا به هم پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه را جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص رویدادهای مالی می نماید و اطلاعات حاصله را در قالب گزارشاتی منحصر به فرد در اختیار استفاده کنندگان درون و برون سازمانی قرار دهد.

بنابراین می توان مهمترین هدف حسابداری را تهیه و تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد شرکتها ازاطلاعات مالی مجموعه تحت اختیارخود دانست،بطوری که بتوانند از این اطلاعات درتصمیم گیری های اقتصادی خود استفاده کنند.

 

امکانات :

 • تعریف سر فصل حسابهای ها در6 سطح گروه ، کل ، معین ،تفضیلی ، مرکز هزینه و پروژه
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با ساير سيستم‌ها به صورت مكانيزه (انبار و خزانه داری و تدارکات و فروش و ...).
 • بهره‌ برداری از اطلاعات سال‌های مالی مختلف به طور هم زمان
 • امکان تعریف قراردادها و پروژه ها به عنوان یک سطح مستقل حسابداری.
 • تعریف شرکتها به تعداد نامحدود درسطوح مختلف و امکان انتقال اسناد بین آنها
 • ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک برای کلیه فعالیتهای خرید ، فروش، دریافت ، پرداخت و...
 • ثبت اسناد در حالت های یادداشت ، موقت ، بررسی شده و دائم.
 • امکان انجام عملیات پایان و آغاز سال مالی و صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه به صورت هوشمند
 • امكان تعيين ماهيت حساب، ترازنامه اى، سود و زيانى، انتظامى
 • امکان ادغام و تکرار اسناد با شماره و تاریخ جدید و همچنین حذف یا کپی سند با شماره مورد نظر.
 • تهیه صورت گردش کالا از سیستم حسابداری.
 • امکان مرتب سازی و گروه بندی اسناد حسابداری به صورت پویا

گزارشات:

 • گزارش سود و زیان ماهیانه و یا سالیانه.
 • گزارش از دفاتر، ترازها و اسناد به تفكيك تاريخ و گروه‌های تفصيلی
 • گزارش صورت مغايرت بانكی و حساب
 • گزارش صورت وضعيت بدهكاران، بستانکاران
 • گزارش بر اساس طبقه‌ بندی اسناد
 • انواع گزارشات حسابداری از جزء به کل و بالعکس .