نرم افزار خزانه داری

خزانه داری ، به عنوان يكی از واحدهای برجسته و مؤثر در امور داخلی سازمان ها محسوب می شود. خزانه داری سازمانها علاوه بر تمركز و پرداخت وجوه دستگاههای اجرايی ، وظيفه هماهنگ کردن دريافت‌ها و پرداخت‌های سازمان را هم از نظر زمانی و هم از بعد مكانی ، با برقراری مجموعه‌ای از كنترل‌های مالی را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه‌ای نيز در تنظيم برنامه ریزی های اقتصادی و مالی  مدیران سازمانها در بودجه بندی آتی شرکت دارا می باشد.

جریان گردش وجوه نقد ، صندوق ها ، بانک ها ، اسناد مالی و مدیریت نقدینگی همواره یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمانها بوده که با داشتن ابزاری قدرتمندی همچون نرم افزارهای خزانه داری آنها را جهت تصمیم گیری و سهولت کارها سوق می دهد.

 

 

امکانات :

 

 • امکان برقراری ارتباط مستقيم با سيستم های خرید و فروش برای دريافت اطلاعات بدهكاران / بستانكاران
 • انجام عملیات دریافت و پرداخت با اشخاص به صورت نقدی ، چک و کلیه روشهای واریزی (پایانه های فروشگاهی ، خودپردازها ، اینترنت بانک و ....)
 • راس گیری چک ها بر حسب اعتبار مشتری .
 • انجام مغایرت گیری های بانکی و امکان انتقال اسناد بین حسابها و اشخاص .
 • نمایش اسناد دریافتنی و پرداختنی بر حسب زمان و تعداد .
 • برقراری ارتباط با نرم افزارهای خرید ، فروش و حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
 • امکان تعریف انواع درآمد و هزینه ، نوع واریز به حساب ، چک و .....
 • امکان تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد

 

 

گزارشات :

 

 • گزارش تراز و صورتحساب اشخاص
 • گزارش خلاصه وضعيت گردش هر حساب بانكی
 • گزارش عملكرد تنخواه
 • گزارش عملكرد دريافت و پرداخت های مالی
 • گزارش روزانه موجودی و صورت وضعیت بانک ها
 • گزارش چک های واگذاری و راس چک های دريافتی
 • گزارش تفکیکی از شیوه های واریز به حساب و برداشت از حسابهای بانکی