نسخه ی پایه

 • معرفی کالا و خدمات در طبقه بندی های نامحدود  
 • تعیین قیمت کالا و خدمات در یک سطح
 • تعریف مدیریت اشخاص
 • ثبت فروش و صدور صورتحساب
 • ثبت خرید و نگهداری موجودی انبار
 • اعمال سیاست های سازمان بر عملیات خرید و فروش             
 • چاپ فاکتور در ابعاد فیش پرینتر و فرمت دارایی     
 • اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای کل فاکتور و ریز اقلام آن  
 • اعمال تخفیف مبلغی و درصدی برای اقلام و کل فاکتور به صورت دستی 
 • گزارش مشاهده موجودی کالا 
 • گزارش ریزکارکرد مشتریان     
 • گزارش مانده صندوق               
 • گزارش مانده حساب های بانکی