نسخه ی عمومی

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه به همراه امکانات ذیل می باشد که عبارتند از :

 • امکان تعریف و طبقه بندی نامحدود کالا و خدمات
 • امکان تعیین نقطه سفارش برای کالا در انبار            
 • امکان تعیین اعتبار برای شخص به صورت نقدی و چکی           
 • امکان تعریف کالاهای برگزیده هنگام صدور فاکتور خرید و فروش           
 • انجام کلیه عملیات بانکی (تعریف بانک، حساب های بانکی، شیوه های واریز و برداشت)
 • امکان تعریف چک و مدیریت چک های واگذاری، دریافتی و ... 
 • امکان مشاهده آخرین قیمت خرید و فروش در فاکتورها         
 • مشاهده نحوه ی تسویه حساب و مانده شخص تا آن لحظه در چاپ فاکتور             
 • امکان تسویه فاکتورها در بخش دریافت و پرداخت   
 • قابلیت اتصال به بارکدخوان      
 • ثبت دریافت و پرداخت وجه به روشهای نقدی، چک، بانکی  POS ،ATM،حواله های الکترونیکی، واریزی نقدی و...
 • نمایش موجودی کالا هنگام صدور فاکتور
 • امکان تغییر ظاهر و امکانات تغییر پوسته 
 • امکان پشتیبان گیری و برگردانی اطلاعات فایل پشتیبان         
 • امکان تعیین موجودی اول دوره و قیمت گذاری کالا به صورت لیستی     
 • گزارش ریز کارکرد صندوق ها
 • گزارش ریزکارکرد حساب های بانکی به شیوه های مختلف واریز و برداشت             
 • گزارش دریافت و پرداخت نقدی کاربران  
 • گزارش کاردکس کالا به صورت تعدادی و ریالی       
 • گزارش اسناد دریافتی و پرداختی            
 • گزارش حساب های دریافتی و پرداختی  
 • گزارش تحلیلی،آماری و نموداری خرید، فروش، سود و زیان