نسخه ی پیشرفته

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه ، عمومی و کامل به همراه امکانات ذیل می باشد که عبارتند از :

 • امکان جابه جایی کالا بین انبارها             
 • امکان تعریف و مدیریت چندین انبار         
 • امکان تعیین محل کالا در انبار
 • امکان تعیین نقطه سفارش کالا به ازای انبارهای مختلف          
 • تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش        
 • ایجاد فاکتور مشابه از فاکتورهای قبلی    
 • چاپ بارکد و برچسب قیمت    
 • صدور حواله ی ضایعات و مصرف              
 • عملیات تسویه صندوق بر اساس کاربر صندوق         
 • امکان مشاهده و مدیریت وقایع مهم روزانه از قبیل سررسید چک های واگذاری، اشخاص و سررسید فاکتورها               
 • امکان ایجاد لیست خرید          
 • امکان تعریف و مدیریت پروژه ها
 • امکان تعریف مراکز هزینه ، تخفیفات و اضافات کالا و خدمات
 • گزارش تحلیلی صورت سود و زیان کالا ها و خدمات               
 • گزارش فاکتورهای حذف شده توسط کاربران          
 • گزارش لیست کالا بر اساس تاریخ انقضا   
 • گزارش فصلی و سالانه خرید و فروش
 • گزارش تخفیفات و اضافات کالا و خدمات
 • تاریخچه ی خرید و فروش یک کالا یا یک شخص در فاکتور خرید و فروش            
 • گزارش تحلیلی و جامع خرید و فروش کالا و خدمات
 • گزارش تجمیعی ورود و خروج کالا به تفکیک انبار   
 • گزارش تغییرات قیمت کالا و خدمات و کالاهای پیشنهادی