سیستم مدیریت فروش و پخش مویرگی

راهکار فروش و پخش مویرگی به همراه امکان یکپارچگی با ماژول‌های فروش داخلی ،دسترسی به اطلاعات لحظه ای موجودی ها، مانده حساب مشتریان، اعتبارات اعطایی، آمار فروش با دسته بندی های متفاوت، قابلیت فروش با قیمت ها و جوایز متفاوت، پیش زمینه هرگونه سیاست گذاری مصلحت اندیش برای فروش و اجرای سیاست های بازرگانی در نرم افزار پخش و فروش مویرگی توانا تهیه و فراهم گردیده است .

 

 

امکانات :

 

 • پیاده سازی و انجام کلیه رویه‌های فروش مویرگی شامل سرد و گرم، فروش به نمایندگی و فروش درب کارخانه
 • تعریف کارکنان و عوامل فروش اعم از فروشندگان(بازاریابها)، توزیع کنندگان، رانندگان، وصول کننده‌ها و تعیین محدوده کاری هر یک از عوامل مربوطه
 • امکان ثبت عملکرد روزانه پرسنل فروش و ویزیتورها به صورت دستی و اتوماتیک
 • امکان مدیریت مالی و کنترل چک‌های دریافتی از مشتریان
 • امکان ثبت اسناد حسابداری فروش
 • امکان تعریف انواع روشهای تسویه فاکتورهای فروش
 • امکان سهمیه بندی هر کالا بر اساس فروشندگان وتوزیع کنندگان هر مرکز
 • امکان تعریف تور روزانه براساس برنامه‌ی ویزیتورها
 • امکان تعریف انبارهای متفاوت برای هر مرکز توزیع و انتقال کالا بین انبارهای متفاوت
 • امکان ثبت فاکتورها ی فروش/ برگشتی وکالاهای فروش رفته، برگشتی و بدون عملکرد هر ویزیتور
 • امکان مدیریت حساب مشتریان و کنترل عملیات فروش براساس وضعیت حساب مشتری
 • امکان برنامه‌ریزی روزانه و کلان ویزیت شامل فعالیت‌های مختلف فروش، وصول و توزیع
 • امکان مدیریت مناطق فروش و مسیرها و نشانی مشتریان
 • امکان مدیریت موجودی کالا و موجودی قابل فروش
 • امکان کنترل اعتبار مشتری ،میزان بدهی و میزان چک برگشتی در هنگام صدور فاکتور
 • امکان تعریف انواع تخفیفات درصدی و ریالی، تعدادی و مبلغی، پرداختهای نقدی و چکی و به صورت پلکانی روی یک کالا و یا گروهی از کالاها و در بازه زمانی مورد نظر.
 • امکان تعریف کالای هدیه به ازای سیاستهای فروش هر کالا در بازه های زمانی مورد نظر.
 • امکان ارتباط با سیستمهای مالی(حسابداری و دریافت-پرداخت)، انبار، خرید و تدارکات، تخفیفات

 

 

گزارشات :

 

 • گزارشات فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و منطقه فروش
 • امکان تهیه انواع گزارشات به تفکیک کالا، گروه کالا و تامین کننده در یک دوره زمانی خاص بر اساس منطقه خاص
 • گزارش از اطلاعات مشتریان ، محصولات، ویزوتورها، مناطق فروش و ...
 • گزارش عملکرد بازرایابها در هر مسیر و با هر مشتری در بازه زمانی انتخابی
 • گزارش فروش ویزوتورها به تفکیک مشتری، تعداد فاکتور، جمع فاکتور،مبالغ و نحوه تسویه هر مشتری
 • گزارش از کالاهای پرفروش، کم فروش و بدون فروش هر منطقه یا مسیر
 • گزارش عملکرد راننده گان طبق تعریف ( شامل شماره و تاریخ حواله‌، تعداد فاکتور شده‌، تعداد تحویل شده نهایی‌، کرایه حمل و....)
 • کلیه گزارشات مورد نیاز مدیریت فروش جهت سیاست گذاری آینده