پشتیبانی از عملیات شعب فروش

شرکتها با گسترش فعالیت‌ها و حوزه کسب‌وکار خود و نیاز به حضوری پررنگ در بازارهای مصرف و پوشش دهی کالاها و خمات خود در تمامی مناطق اقدام به تاسیس شعب متعدد در مناطق جغرافیایی مختلف می نمایند . لذا انجام عملیات بواسطه پراکندگی شعب فروش، این مهم را الزام می نماید تا تمامی اطلاعات خود را به‌ شکل متمرکز و در لحظه در اختیار داشته و از یک نقطه هدایت و کنترل شوند. نرم افزارپخش مویرگی توانا این امکان را در اختیار مدیران هوشمند سازمانها قرارداده تا از مرکز تمامی فعالیتهای شعب خود را کنترل و بررسی نمایند.