نسخه ی کامل

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه و عمومی به همراه امکانات ذیل می باشد که عبارتند از :

 • امکان تعریف عناوین هزینه و درآمد و ثبت آن ها     
 • قابلیت چند مقیاسی کردن کالا و خدمات
 • تعیین قیمت در چند مقیاس به صورت لیستی        
 • امکان صدور حواله و رسید انبار
 • امکان ثبت تاریخ انقضا برای کالاهای خریداری شده 
 • امکان تعیین وزن، حجم و تعریف چند بارکدی برای کالاها
 • امکان تغییر درصدی و مبلغی قیمت کالا ها به صورت گروهی  
 • امکان تعیین قیمت مصرف کنندگان        
 • امکان گروه بندی اشخاص       
 • امکان تعریف توقف فروش کالا 
 • امکان مدیریت چک اشخاص(واگذاری، وصول، برگشت و ...)                      
 • مشاهده سود فاکتور هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش     
 • امکان صدور پیش فاکتور و چاپ سریع فاکتور        
 • مدیریت کلیه تبادلات مالی      
 • مشاهده ی آخرین قیمت خرید و فروش در فاکتورها              
 • مدیریت کاربران و تعیین سطح دسترسی کاربران     
 • گزارش هزینه ها و درآمدها     
 • ارائه ی گزارش کالای پیشنهادی             
 • گزارش ارزش موجودی کالاها در انبار     
 • گزارش چک های اشخاص و کلیه چک های واگذاری ، وصول ، برگشت شده          
 • گزارش کالای امانی دیگران نزد ما           
 • گزارش موجودی واقعی کالا     
 • گزارش آماری و نموداری میزان فروش، صندوق و کاربران       
 • گزارش تحلیلی و جامع خرید و فروش کالا و خدمات              
 • گزارش از سوابق کالا و گردش آن
 • گزارش فروش به مشتریان       
 • گزارش دریافت و پرداخت