نرم افزار صندوق قرض الحسنه توانا

سامانه نرم افزاری صندوق قرض الحسنه، سیستم کامل مالی جهت مدیریت حساب های مشتریان می باشد. این سیستم توانایی پذیرش مشتریان به تعداد دلخواه بوده و با مدیریت حساب ها و محاسبات مورد نیاز بر روی آنها، امتیاز مشتریان را جهت اعطای تسهیلات تهیه می کند. از این سیستم می توان در صندوق قرض الحسنه ی با اندازه متوسط و کوچک استفاده نمود.
همچنین این سیستم در قالب یک برنامه تحت شبکه طراحی شده است و این امکان را به کاربران مختلف می دهد تا در داخل شبکه و از طریق ایستگاه های مورد نظر به برنامه متصل شده و تعریف شده را انجام دهند

 

 

امکانات:

 

 • امکان ثبت مشخصات اعضای صندوق قرض الحسنه
 • امکان ثبت موجودی هر یک از اعضا
 • امکان ثبت وام های پرداختی  و اقساط دریافتی
 • امکان مشاهده موجودی صندوق
 • امکان طبقه بندی حسابها در سطوح گروه، کل و معین و تفضیلی ها
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به اشخاص، هزینه ها، شرکتها، بانکها و محل های درآمد
 • امکان کنترل حسابهای بانکی، دسته چک ها و گهداری از آنها
 • امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت با اشخاص به صورت نقدی ، چک و کلیه روشهای واریزی
 • امکان تعریف حسابهای پس انداز و اختصاص آنها به اشخاص
 • امکان تعریف انواع وام ، کارمزدها با نرخ جریمه
 • امکان ثبت دفترجه برای حسابها و امکان ابطال آنها
 • امکان دریافت سفته و چک چهت ضمانت وامها و ثبت آنها در سیستم
 • امکان قسط بندی خودکار وامها به صورت ماهیانه و یا به صورت نامنظم بر اساس سیاستهای صندوق
 • امکان انجام کلیه عملیاتهای برداشت از حساب پس انداز و واریز به حساب به صورت نقدی، چک و ...برای اعضا
 • امکان مسدود کردن کامل حساب اشخاص
 • امکان تعریف باجه و اختصاص آن به کارکنان
 • امکان ارسال پیامک برای افتتاح حساب ، یادآوری اقساط و ....

 

 

گزارشات :

 

 • گزارش دوره های مالی به تفکیک مشتریان در محدوده زمانی مختلف
 • گزارش از پرداختی های یک دوره در محدوده زمانی ومشتریان مختلف
 • گزارش از معوقه ها و امکان ارسال پیامک خودکار اقساط معوقه
 • گزارش متنوع از کسورات و اضافات باجه ها در محدوده زمانی مختلف
 • گزارش از صندوق موسسه جهت کنترل ورود و خروج نقدینگی بصورت کلی یا به تفکیک باجه ها
 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختنی
 • گزارش از هزینه ها و درآمدهای حاصله موسسه بصورت کلی یا به تفکیک هزینه ها و درآمدها
 • گزارش دفترچه اقساط وام و لیست معوقات
 • گزارش از برداشها و واریزها از دفترچه حساب پس انداز اعضا
 • امکان ارسال گزارشات به صورت فایلهای Pdf,Excel,Word