info@tavanasys.com +98 2433456131

حسابداری مالی

سیستم حسابداری مالی

 

     اطلاعات به هنگام مالي، تأثير عمده‌اي در تصميم گيري‌هاي صحيح و به موقع مديران موسسات تولیدی، بازرگاني و خدماتي دارد. زير سيستم حسابداري توانا مي‌تواند علاوه بر نگهداري و کنترل حساب‌هاي مختلف، گزارش وضعيت و نتايج تمام عمليات منسجم مالي را نيز ارائه کند. همچنين طراحي کدينگ مناسب، نوشتن به موقع دفا‌تر قانوني و تهيه اظهارنامه بدون صرف وقت زياد، خواسته مديران مالي و حسابداران شرکت هاست، که با سيستم حسابداري توانا پاسخ داده مي‌شود. در این سیستم طبقه بندی حساب ها در سطح تفصیل بصورت شناور بوده در نتیجه قابلیت ثبت اسناد برای حساب های تفصیلی ذیل معین های مختلف وجود دارد. همچنین  امکان صدور آرتیکل هایی با تفصیلی چند سطحی بصورت نامحدود وجود دارد که برخی از امکانات این قسمت شامل موارد زیر می باشد:

  • امکان طبقه بندی حساب ها در سطوح کل، معین، گروه های تفصیلی و تفصیلی های شناور
  • ثبت اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک برای فعالیت هایی نظیر خرید، فروش، دریافت، پرداخت و ... 
  • گزارشات متنوع  از قبیل ترازها، صورت سود و زیان به صورت خلاصه و مشروح و...
     
دانلود کاتالوگ
 
info@tavanasys.com
09123414453