info@tavanasys.com +98 2433456131

درباره ما

درباره ما

توسعه سیستم توانا مجموعه ای از نیروهای متخصص است که با هدف گسترش خدمات انفورماتیک و افزایش رفاه اجتماعی با کمک تکنولوژی های نو تشکیل شده و معتقد به استفاده از علم برای کمک به زندگی در جامعه است به گونه ای که تکنولوژی در خدمت جامعه قرار گیرد و نه آنکه خود به عاملی بازدارنده تبدیل گردد. شناخت روال ها و نیازهای صنعتی و اجتماعی و بومی سازی تکنولوژی های جدید ترسیم گر آینده ای روشن برای جامعه خواهد بود و این مهم تنها با به کارگیری تخصص و تکنولوژی همراه با شناخت از سیستم اجتماعی و پایه های صنعتی و تجاری، دست یافتنی است.

شرکت توسعه سیستم توانا مجموعه ای متشکل از تخصص های مختلف انفورماتیکی و مدیریتی است که در راستای توسعه اجتماع و تولید ثروت و اشتغال حرکت می کند و در این راه دست همکاری نهادها، صنایع، همکاران و متخصصان را به گرمی می فشارد.

چرا توسعه سیستم توانا

در راستای اطاعت امر الهی مبتنی بر پیشرفت و آبادی کشور با تکیه بر عقل و منطق و پیروی از عقلانی ترین روش پیشرفت یعنی تعاون، توسعه سیستم توانا به همکاری بلند مدت جهت نیل به اهداف عالیه در سطح جامعه با کمک تکنولوژی روز و تطبیق آن برای رفاه بندگان خدا و ایجاد ثروت و شغل می اندیشد.

اهداف و برنامه های کلان شرکت:

ایجاد و مدیریت تیم های تخصصی با هدف بومی سازی دانش و فناوری در شرکت

کیفیت و تعریف استانداردهای جدید و هماهنگ با استانداردهای جهانی در ارائه ی سرویس و تولید محصولات زیر بنائی

فرهنگ سازی و برنامه ریزی موثر در زمینه ی فناوری اطلاعات در سطح کشور

تیم ما

سعید تاران

مدیر فنی
info@tavanasys.com
09123414453