info@tavanasys.com +98 2433456131

مدیریت فروش و پخش مویرگی

نرم افزار پخش مویرگی

مدیریت فروش و پخش مویرگی را می توان یکی از ارکان اساسی فعالیت شرکت ها و موسسات بازرگانی پنداشت. از این رو اجرای صحیح سیاست ها و راهکارهای کارآمد فروش، بسیار حساس و اثربخش تلقی می شوند. هدف از پخش مویرگی تحت پوشش قراردادن بیشترین قسمت از بازار با استفاده از مکان‌های فروش در دسترس، می باشد. می توان اصلی‌ترین هدف از پخش مویرگی را، توزیع گسترده‌ی محصول دانست . پخش مویرگی معمولا در شرکت‌های محصول‌محور یا برای کالاهای اساسی، استفاده‌ می شود که با این روش تمام فروشگاه‌های ممکن تحت پوشش قرار می گیرند.

به عبارت دیگر، روش کار پخش مویرگی بدین صورت است که شرکتهای پخش محصول را در مکان‌های مختلفی برای توزیع قرار می‌دهند. می توان نیازمندی های لازم برای مدیریت شرکت پخش را به موارد زیر دسته بندی نمود.

  • نگهداری و انبارش کالا جهت توزیع
  • دریافت سفارش از مشتریان
  • ارسال و تحویل کالا به مشتریان
  • دریافت و وصول مطالبات
  • دیدبانی بازار جهت کنترل و دریافت اطلاعات از آن

شاید بتوان گفت ایجاد کانال توزیع و فروش کالا، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران شرکتهای پخش و فروش مویرگی قرار دارد. زیرا کوچکترین تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم خواهد گذارد.

دانلود کاتالوگ
info@tavanasys.com
09123414453